Regulamin

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONÓW UPOMINKOWYCH

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinety - LoveMySkin, w której nabywany i realizowany jest Bon.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Instytutu, bądź osobiście w Instytucie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 8. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 9. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Instytucie.
 10. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinetach.
 11. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 12. Termin rezerwacji można zmienić/odwołać najpóźniej 48 godzin przed umówioną wizytą. Odwołanie/przełożenie wizyty w późniejszym terminie lub nie pojawienie się na wizycie po raz pierwszy, skutkuje potrąceniem z bonu 50 % wartości umówionej wizyty.
 13. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel Gabinetu.
 14. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 15. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując zamówienia i zakupu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LoveMySkin SP. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-746, ul. Wielkopolska 23, NIP 851 326 64 92
  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

REGULAMIN GABINETU LoveMySkin

 1. LoveMySkin Sp. z o.o.  zwany dalej "LoveMySkin" ze stroną internetową www.lovemyskin.pl oraz siedzibą w Szczecinie ul. Wielkopolska 23
 2. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku: 9:00 - 19:00, sobota: 10:00 - 15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nieczynne.
 3. "LoveMySkin" oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika "LoveMySkin "o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
 5. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. "LoveMySkin" nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu należy zgłosić na piśmie (osobiście dostarczając podpisaną reklamację lub mailowo info@lovemyskin.pl) w ciągu maksymalnie 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna może być osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w "LoveMySkin" w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego. Na malowanie hybrydowe udzielamy 7 dni gwarancji licząc dzień wizyty jako pierwszy dzień gwarancji.
 7. Zakup usługi w "LoveMySkin" jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez "LoveMySkin" oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec "LoveMySkin".
 8. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 9. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 10. Bony wykupione w "LoveMySkin" ważne są przez okres 6 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu lub zgodnie z terminem określonym na piśmie przez kosmetologa.
 11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami  prezentowymi.
 12. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych usług lub kosmetyków.
 13. Za usługi świadczone w "LoveMySkin" płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 48h przed umówionym zabiegiem.
 14. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2 godziny "LoveMySkin" pobiera zadatek w wysokości min. 50% wartości rezerwacji. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie lub nie odwołania wizyty min 48h przed wyznaczonym terminem.
 15. Klienta obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających w dniu wizyty.
 16. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu, a poinformować o jego posiadaniu przy dokonywaniu rezerwacji, podając numer zaproszenia.
 17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie "LoveMySkin" są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.
 18. Konto bankowe: mBank nr. 84 1140 2004 0000 3702 8214 6094 W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W LoveMySkin SZCZECIN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LoveMySkin SP. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-746, ul. Wielkopolska 23, NIP: 851 326 64 92
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 3. W LoveMySkin w Szczecinie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA i ZABIEGI w LoveMySkin w Szczecinie
  • Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w LoveMySkinw Szczecinie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
   1. marketingu własnych produktów lub usług,
   2. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 6. USŁUGA NEWSLETTER
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.